Izrezki novic
PDF natisni E-pošta
Sreda, 18 Julij 2012 09:25

?N BreiceBreice V mesecu juniju so se zaklju?ila pogodbena dela izgradnje sekundarnih kanalizacijskih vodov za priklju?evanje na ?istilno napravo Breice 2.faza. Ob?ina Breice pripravlja dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Priklju?evanje uporabnikov na kanalizacijski sistem se bo za?elo izvajati predvidoma v mesecu septembru 2012.

V okviru investicije se je zgradila sekundarna kanalizacija v naseljih Trnje, Mostec, IC Dobova in delih naselja Gaberje z namenom priklju?evanja na primarni kanalizacijski sistem, to je na obstoje?o ?istilno napravo Breice. Sekundarna kanalizacija v dolini 3.835 m bo omogo?ila priklju?evanje na ?istilno napravo Breice 75 objektom oz. za 440 PE. Cilj projekta je ustrezno odvajanje in ?i?enje odpadnih voda za zagotavljanja varovanja narave in vije kakovosti bivanja vseh ob?anov v breiki ob?ini.

Predmet investicije

Predmet investicije je izgradnja kanalizacije na obmo?ju dela naselja Trnje (mesto Breice) v dolini 760 m, dela naselja Mostec v dolini 1.363 m, dela naselja Sela pri Dobovi v dolini 539 m (od tega 327 m tla?ni vod), v delu naselja Gabrje pri Dobovi v dolini 347 m ter na obmo?ju industrijske cone Dobova v dolini 826 m.

Finan?na konstrukcija investicije

Ob?ina Breice bo za realizacijo investicije namenila 435.000 evrov, vrednost celotne investicije znaa 1,06 milijona evrov. Sofinanciranje investicije v viini 621.666 evrov zagotavlja Evropska unija iz naslova prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi razvojne prioritete Razvoj regij Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

 
PDF natisni E-pošta
Ponedeljek, 28 September 2009 13:16

Foto zapis obnova Mladinksega centra in Mladinskega hotela Breice

Prostori Mladinskega centra Breice in novega Mladinskega hotela e dobivajo novo podobo. Za nami je strojno in elektro montaa, trenutno pa potekajo e zaklju?na gradbena dela, in sicer obnova fasade, slikopleskarska dela ter polaganje plo?ic.

Ve? si lahko ogledate v foto zapisu.

Zadnjič posodobljeno: Torek, 29 September 2009 13:32
Več ...
 
PDF natisni E-pošta
Petek, 11 September 2009 12:10

Mladinski center Breice objavlja oddajo javnega naro?ila 7126/2009 za ureditev mladinskega hotela na lokaciji bivega doma JLA v Breicah. Rok za oddajo ponudb: 16.9.2009 do 11. ure.

Zadnjič posodobljeno: Petek, 11 September 2009 12:12
Več ...
 
PDF natisni E-pošta
Sreda, 03 Junij 2009 10:12

Mladinski center Breice je v sklopu projekta Izvajanje obve?anja javnosti za projekt Ureditev starega mestnega jedra, izvedel urejanje prostorov v Dijakem domu. V okviru urejanja so obnovili prostore, belili, pospravili in opravili ostala manja obnovitvena dela na lokaciji ter pomagali pri preselitvi drutev v Dijaki dom.

Zadnjič posodobljeno: Sreda, 03 Junij 2009 10:20
Več ...
 
PDF natisni E-pošta
Četrtek, 22 Januar 2009 00:00
Na razpisih Ministrstva za kulturo in Ministrstva za olstvo in port sta ob?ina Breice in Mladinski center pridobila sredstva sofinanciranja v viini 1,7 milijona evrov za projekta Mladinski hotel in Mladinski kulturni center. V?eraj se je upan ob?ine Breice Ivan Molan udeleil podpisa pogodbe za sofinanciranje investicij v mladinsko turisti?no infrastrukturo, s katero pridobi MC Breice evropska sredstva v viini 800.000 evrov.
Zadnjič posodobljeno: Torek, 04 Avgust 2009 14:01
Več ...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information