PDF natisni E-pošta
Četrtek, 22 Januar 2009 00:00
Na razpisih Ministrstva za kulturo in Ministrstva za olstvo in port sta ob?ina Breice in Mladinski center pridobila sredstva sofinanciranja v viini 1,7 milijona evrov za projekta Mladinski hotel in Mladinski kulturni center. V?eraj se je upan ob?ine Breice Ivan Molan udeleil podpisa pogodbe za sofinanciranje investicij v mladinsko turisti?no infrastrukturo, s katero pridobi MC Breice evropska sredstva v viini 800.000 evrov.

Na razpisu Ministrstva za kulturo je Ob?ina Breice za prijavljeni projekt obnove Mladinskega kulturnega centra (bivi dom JLA) prejela sredstva v viini 930.000 evrov. Oba projekta, Mladinski hotel in Mladinski kulturni center sta del investicije Mednarodno kroi?e, ki obsega obnovo celotnega kompleksa na Gub?evi 10a, vseh obstoje?ih prostorov namenjenih izvajanju mladinskih programov ter raziritev z mladinsko turisti?no infrastrukturo (nastanitvene kapacitete v hotelu).

Na Ob?ini Breice smo prepri?ani, da bo Investicija Mladinsko kroi?e imela pozitiven u?inek na utrip v mestu in razvoj turizma in programov za mlade v ob?ini. Projekta bosta omogo?ila dodatne nastanitvene kapacitete in pove?ala monosti za izvajanje tevilnih mednarodnih programov izmenjave ter izobraevanj. Namestitve v Mladinskem hotelu bodo namenjene udeleencem razli?nih ve?dnevnih mladinskih programov in izobraevanj, mladim popotnikom, gostujo?im predavateljem, umetnikom,pa tudi javnim zavodom, ki bodo potrebovali nastanitvene zmogljivosti pri svojem delovanju.

Ideja Mednarodnega kroi?a sega v leto 2005, v letu 2006 je MC Breice pripravil analize, programe in projektno dokumentacijo za obnovo kompleksa. Za izdelavo teh tudij so bila pridobljena evropska sredstva programa Phare, pripravo dokumentacije je sofinancirala tudi Ob?ina Breice.

Po predvidenem terminskem planu bosta projekta zaklju?ena e letos, v ?asu obnove pa bo Ob?ina dosedanjim uporabnikom prostorov v Domu letalcev in nekdanjem domu JLA skuala zagotoviti nadomestne prostore v zgradbi dijakega doma ob Knjinici Breice.

Investiciji sta sofinancirani s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
Zadnjič posodobljeno: Torek, 04 Avgust 2009 14:01
 

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information