Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina

PDF natisni E-pošta
Torek, 28 April 2009 11:31
Sanacija degradiranih povrin znotraj urbanih povrin mesta, monosti zaposlovanja teje zaposljivega kadra, pove?anje drubeno ekonomskega standarda regije ter standarda prebivalcev, ustvarjanje pogojev za vra?anje ljudi v regijo ter mnogi drugi cilji so zajeti v operaciji Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina. Pa bo to, kar operacija obljublja tudi uresni?eno? Za mnenje smo povpraali nekaj va?anov Brezine ter ostalih prebivalcev ob?ine Breice.
Slika 1
Med vpraanimi predstavlja dele va?anov Brezine 26 %, ostalih prebivalcev Breic pa 74 %. Med vsemi vpraanimi je 72 % taknih, ki so z operacijo seznanjeni, zanjo pa so ve?inoma izvedeli iz medijev (40 %) oz. publikacije, ki so jo prejeli na dom (40 %). 12 % se je z operacijo seznanilo preko spletne strani www.projetk-brezice.eu, 8 % pa drugje (Agencija za mlade Punkt, Javna predstavitev projekta v Termah ?ate).
Med tistimi, ki so z operacijo seznanjeni, je kar 88 % takih, ki jo tudi podpirajo in le 12 % takih, ki je ne. Med va?ani Brezine komunalno ureditev sicer vsi podpirajo, jih pa dolo?en odstotek (33 %) ob tem izraa dolo?eno mero skepti?nosti ali bo operacija dejansko prinesla to, kar obljublja oz. ali sploh bo kon?ana v taki meri, kot je bila zastavljena.
Slika 2
Med pozitivnimi rezultati, ki naj bi jih komunalno opremljeno zemlji?e oz. posledi?no industrijsko poslovna cona prinesla, vpraani navajajo spodbujanje gospodarstva ter razvoja okolice in ob?ine (39 %), odprtje novih delovnih mest (35 %) ali pa ker se jim zdi, da ob?ina Breice nekaj taknega e dolgo ?asa potrebuje. Pozdravljajo ureditev degradiranega obmo?ja, vendar hkrati menijo, da bi bilo potrebno poskrbeti e za prometno infrastrukturo od eleznikega prehoda do podro?ja bodo?e poslovne cone. Tisti, ki imajo v bliini podro?ja dejavnost ali podjetje, v coni vidijo prilonost v ve?jem tevilu strank in rasti svoje dejavnosti.

Slika 3
12 % vpraanih, ki se z operacijo Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina ne strinja, kot razloge za to navaja predvsem onesnaenost zaradi pove?anega prometa in podjetij, ki bodo prila v okolje. Nekateri menijo tudi, da je prihod poslovne cone v to okolje slaba poteza, ki jo ob?ina Breice ne potrebuje, saj naj bi bilo v splonem teh e tako preve?.

Zadnjič posodobljeno: Torek, 28 April 2009 13:34
 

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information