Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina

IPC Brezina predana v namen PDF natisni E-pošta
Petek, 03 Julij 2009 09:47
V ?etrtek, 18. junija so ob 11.00 upan ob?ine Breice, Ivan Molan, poslanec v Dravnem zboru in idejni vodja projekta, mag. Andrej Vizjak ter predsednik Obmo?no-obrtne podjetnike zbornice Breice ter predstavnik bodo?ih uporabnikov cone, Janko Hrastovek, slovesno prerezali trak in tako uradno otvorili komunalno opremljeno zemlji?e v Brezini. "Ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina je velik korak, narejen v pravi smeri spodbude in stabilnega razvoja gospodarstva v nai ob?ini," je dejal upan Ivan Molan.

Triintirideset ha veliko zemlji?e je opremljeno z vso potrebno infrastrukturo (vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko omreje ter cestna infrastruktura) in tako na voljo investitorjem za izgradnjo objektov. Tri gradbene parcele, velikosti priblino 6000 m2, se bodo za?ele prodajati predvidoma konec julija.
O projektu, katerega skupna vrednost znaa 1.7 mio evrov (od tega je Ob?ina Breice iz prora?una namenila 745.000 evrov (43,3%), 974.000 evrov (56.7%) sredstev pa prihaja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj), sta, poleg upana Ivana Molana, spregovorila e mag. Andrej Vizjak ter Janko Hrastovek, ki sta investicijo pozdravila.
Projekt je bil dokon?an v predvidenem ?asovnem roku, poleg tega je bila tudi poraba sredstev za izgradnjo v skladu z na?rtovanim finan?nim okvirjem, za kar se je upan Ivan Molan zahvalil tako izvajalcem del kot tudi strokovnim sodelavcem ob?inske uprave.

Prireditev je vodila Janja Rostohar, za glasbeni program je poskrbel breiki glasbenik Peter Dirnbek.
Zadnjič posodobljeno: Petek, 03 Julij 2009 10:08
 

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information