Ureditev starega mestnega jedra

Rezultati in vrednost projekta PDF natisni E-pošta

Investicija ureditve mestnega jedra bo omogo?ila naslednje pridobitve/koristi:

 • z modernizacijo ulic se ustrezno uredi prometna infrastruktura, ki vodi do posameznih stanovanjskih enot, na obmo?ju mestnega jedra mesta Breice, s tem pa se zagotovi splona dostopnost prebivalstva v prostoru,
 • z izvedbo se pove?uje atraktivnost mestnega jedra tudi s ciljem ohranjanja oziroma povianja naseljenosti obmo?ja mestnega jedra,
 • skladno z Uredbo se z izvedbo projekta modernizacije in zamenjave javne razsvetljave v mestnem jedru zmanjuje svetlobna onesnaenost,
 • z ustrezno ureditvijo cesti?a se izognemo nadaljnjemu uni?evanju cesti?a, prispevamo k varnemu odvijanju prometa in lajemu vzdrevanju ceste,
 • z modernizacijo ceste prispevamo k bolji obiskanosti mestnega jedra kot turisti?no zanimivega podro?ja, kar ima za posledico nadaljnji razvoj dejavnosti,
 • s turisti?no signalizacijo se pove?a atraktivnost mestnega jedra,
 • zvia se uporabnost in atraktivnost do sedaj zanemarjenih povrin v mestu,
 • zvia se prometna varnost v mestnem jedru.

Investicija bo koristila:

 • llokalnemu prebivalstvu za?rtanih ulic projekta ter irega mesta Breic,
 • lokalnemu prebivalstvu ob?ine ter ire, ki dnevno potujejo zaradi slubenih ali ostalih opravkov v mesto,
 • udeleencem v prometu, ki na svoji poti pre?kajo mesto Breice,
 • turistom in naklju?nim obiskovalcem turisti?no razvitega obmo?ja.

Koristi in u?inki investicije:

Povzetek vseh koristi, ki jih prinaa investicija v ureditev mestnega jedra Breice, lahko strnemo v naslednjih alinejah:

 • lepi in atraktivneji izgled mesta Breice,
 • iritev turisti?ne ponudbe oziroma predstavitev celotnega mestnega jedra kot turisti?ne to?ke,
 • pove?evanje tevila obiskovalec, kar ugodno vpliva na gospodarski razvoj mesta in ob?ine,
 • zadovoljstvo in ponos Brei?anov na nae mesto,
 • ureditev cesti? in nadvoza vpliva na ve?jo prometno varnost,
 • urejenost mesta vzpodbuja ljudi k bolj skrbnemu ravnanju z javnimi objekti in jih ozave?a o drubeni pripadnosti,
 • ohranjanje naravnih, kulturnih, zgodovinskih, turisti?nih privla?nosti obmo?ja,
 • izboljanje kvalitete bivanja prebivalcev Breic in okolice.


Realizacija

od leta 2008 do 30.9.2010

Vrednost in sofinanciranje

Vrednost projekta:
2.589.567 z DDV-jem

Sofinanciranje projekta:
846.870 - lastna sredstva Ob?ina Breice
1.742.697 - sredstva EU z deleem RS

 

Zadnje noviceProjekt delno financirata
Republika Slovenija in EU.

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information