Ureditev mestnega jedra natisni

Ob?ina Breice v zadnjih letih intenzivno vlaga sredstva vUlica stare pravde ureditev mesta Breice, ki predstavlja tudi sredi?e ob?ine. V letu 2007 se je kon?ala investicija v obnovo glavne ulice v mestu (CPB) z izvedbo vseh komunalnih vodov, ureditev cesti?a, tlakovanjem plo?nikov in postavitvijo primerne in atraktivne javne razsvetljave. Nadaljevanje investicije predstavlja obnovitev kanalizacijskega sistema, ki se zaklju?uje tudi z novo centralno ?istilno napravo. Urejajo se parkiri?a, kroi?a in ostala infrastruktura v mestu.

Ob?ina Breice je tako sistemati?no pristopila k urejanju mesta in mestnega jedra. Predmet investicije, ki predstavlja tudi vsebino investicijskega programa in prijave na omenjen razpis, je nadgradnja e izvedenih investicij, ki bo predvsem vplivala na zunanji oziroma vizualni izgled mesta. Zunanja ureditev mestnega jedra je najpomembneji faktor, ki vpliva na prvi vtis, ki ga kot opazovalci dobimo ob vstopu v mesto, hkrati pa je urejen izgled mesta pogoj za pove?evanje atraktivnosti mestnega jedra.

Mesto Breice se ponaa s kar tevilnimi znamenitostmi, na katere smo ponosni doma?ini, hkrati pa so to objekti, ki dajejo prepoznavnost naemu mestu tudi ostali Sloveniji in tudi ire. Breice se tako ponaa z znamenitim Vodovodnim stolpom, gradom z zelo znano Viteko dvorano in Posavskim muzejem ter atraktivnim eleznim mostom ?ez reko Savo in Krko. Lepota in zanimivosti mesta Breice pa lahko pridejo do popolnega izraza le v primerih, ko je izgled celotnega mest oz. mestnega jedra urejen in vizualno atraktiven.

Kontaktna oseba
 

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information