Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina

Vplivi na okolje PDF natisni E-pošta
Torek, 28 Oktober 2008 18:38
Vpliv IPC Brezina na okolje bo ugoden.Projekt izgradnje IPC Brezina upoteva tiri izhodi?a iz varstva okolja, in sicer u?inkovitost izrabe naravnih virov, okoljsko u?inkovitost, trajnostno dostopnost ter zmanjevanje vplivov na okolje.

Komunalno opremljanje IPC ne bo imelo vplivov na u?inkovitost naravnih virov. Ogrevanje bo urejeno preko centralnih ogrevalnih sistemov na biomaso, oziroma zemeljski plin.

V sklopu izvedbe investicije izvajalec uporablja najbolje mone razpololjive tehnike, ki se v tem trenutku uporabljajo v Evropi. Hkrati nadzoruje tudi emisije in vplive oziroma tveganja na okolje ter o njih redno obve?a nadzorne slube ter naro?nika. Izvajalec del skrbi tudi za lo?eno zbiranje odpadkov in zmanjevanje koli?ine kon?nih odpadkov.

Glede na to, da v neposredni bliini cone poteka eleznika proga Ljubljana-Zagreb, hkrati pa je cona z industrijskim eleznikim tirom povezana z glavno elezniko progo, bo po vzpostavitvi IPC Brezina del transporta potekal tudi po eleznici. Takne logisti?ne reitve so prijazni na?ini prevoza tovora, ki prispevajo k varovanju in za?iti okolja.

Sama izvedba projekta bo vplivala na zmanjevanje vplivov na okolje, saj se bo uredilo kanalizacijsko omreje, ki bo zmanjalo onesnaenje podzemne vode. Z ureditvijo cest bo omogo?ena kvalitetneja prometna dostopnost, kar prav tako pomeni manj hrupa in izpusta izpunih emisij v zrak.

Zadnjič posodobljeno: Sreda, 29 Oktober 2008 20:49
 

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information