natisni
Četrtek, 03 Junij 2010 13:12

2. junij - Ob?ina Breice je v sklopu operacije Obnova starega mestnega jedra zaklju?ila podprojekt Izgradnja nadvoza Breice. Dotrajani nadvoz, zgrajen v l. 1966, je poruen in nadome?en z novim objektom, ta prinaa izboljano prometno varnost za vse udeleence v prometu in odpira pogled na prenovljeno mestno jedro. Simboli?no sta nadvoz v namen predala upan ob?ine Breice Ivan Molan in predstavnik izvajalca, direktor podjetja GRADIS GP Ljubljana, Bojan Bajec.

O projektu Izgradnja nadvoza Breice

Ob?ina Breice je po pripravi potrebne projektne dokumentacije objavila javni razpis za izvajalca del. Med tirimi (4) prispelimi ponudbami je bilo kot najugodneji ponudnik izbrano podjetje GRADIS GP iz Ljubljane. Izvedba projekta je ocenjena na vrednost 478.179 evrov, nadzor nad deli bo vrilo podjetje Region d.o.o. Sve?ani podpis pogodbe z izvajalcem je bil 4.3.2010, pri?etek del pa 5.3.2010, projekt je trajal 12 tednov in je zaklju?en v pogodbenem roku, pred za?etkom turisti?ne sezone, kot je bilo napovedano ob podpisu pogodbe. V sklopu investicije je bil poruen obstoje?i most, na njegovem mestu pa je bil zgrajen novi objekt - nadvoz (lo?na prednapetna konstrukcija). V sklopu pripadajo?e infrastrukture ob gradnji nadvoza je bil urejen tudi dostop (dostopna pot) do parkiri? z izgradnjo rampe in stopnic, breine so bile stabilizirane s kokosovimi mreami, zasaditvijo grmovnic in trave, postavljene so bile klopi.

Izgradnja nadvoza oz. mostu na Bizeljski cesti je del irega projekta Urejanje starega mestnega jedra v vrednosti 2,6 milijona evrov, za katerega je ob?ina uspeno kandidirala na razpisu za evropska sredstva in tako pridobila nepovratna evropska sredstva v viini 1,7 milijona evrov. Projekt se izvaja v ?asu od aprila 2008 do konec septembra 2010. Operacijo sestavlja 13 projektov, od katerih je enajst takih, ki predstavljajo fizi?ni poseg na terenu (obnova, izgradnja, predstavitev s tablami), dva podprojekta pa zajemata pripravo investicijske dokumentacije in obve?anje javnosti.

Projekt ureja celovito prenovo mesta, zato je razdeljen na posamezne podprojekte, vendar predstavlja eno operacijo. Do sedaj so bile v sklopu projekta urejene naslednje ulice - Ulica stare pravde od Bizeljske ceste do CPB (ureditev cesti?a), Ulica Pod obzidjem, ?ernel?eva cesta, Levstikova ulica in Bizeljska cesta izvedba razsvetljave in plo?nika. Poleg ulic je bilo znotraj te investicije urejeno e cesti?e pri Zdravstvenem domu Breice, notranja fasada na mestni hii, obmo?je pri O Breice ter temeljita obnova grajskega parka, ki danes ponuja prijeten prostor za sprehode v naravi.

Z vodenjem ?ez mesto Breice oz. s pripravo ozna?itev pomembnejih objektov in izkopanin v mestu ter z izgradnjo nadvoza na Bizeljski cesti bo projekt urejanja mestnega jedra zaklju?en. S projektom eli Ob?ina s celovito prenovo mestnega jedra in ulic pove?ati privla?nost samega mesta Breice tako za lokalno prebivalstvo kot za obiskovalce.

Vir: Ob?ina Breice

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni program.

Zadnjič posodobljeno: Četrtek, 03 Junij 2010 13:15
 

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information