Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina

Vsebina projekta PDF natisni E-pošta
Torek, 28 Oktober 2008 18:00
Projekt Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina obsega izgradnjo potrebne infrastrukture: vodovodno omreje, kanalizacijsko omreje, elektro-energetsko omreje, omreje zvez ter prometno omreje.

Vodovodno omreje

Vodovod Glogov Brod Arti?e v dolini 1910 m bo obnovljen, s ?imer bo dana monost priklju?itve Industrijsko poslovne cone Brezina na centralni vodooskrbni sistem Breice. Tako bo zagotovljeno varno oskrbovanje tega obmo?ja s pitno, tehnoloko ter poarno vodo. Centralni vodooskrbni sistem Breice bo hidravli?no oja?an, omogo?en bo ve?ji dotok vode, stare, zdravju kodljive, cevi, pa bodo zamenjane z novejimi.

Kanalizacijsko omreje

Urejeno bo omreje fekalne kanalizacije v dolini 1542 m ter omreje meteorne kanalizacije v dolini 970m. Zgrajeni bodo zbirni kanali za odpadno vodo, ki se bodo priklju?ili na obstoje?o kanalizacijo z obmo?ja zaselka Brezina in posredno na kanalizacijo mesta Breice. Za vse odpadne surovine je v coni urejena infrastruktura za sortiranje in lo?eno zbiranje odpadkov ter ustrezno zavarovana zbirali?a in organiziran odvoz.

Elektro-energetsko omreje

Urejeno bo elektro-energetsko omreje v dolini 1075 m. Ob komunikacijah in javnih povrinah se bo uredila javna razsvetljava.

Omreje zvez

Urejeno bo omreje zvez v dolini 747 m.

Prometno omreje

Dovozna cesta, ki vodi od lokalne ceste BreiceDe?no Selo do obmo?ja Industrijsko poslovne cone Brezina, se bo podaljala in postala glavni vhod na obmo?je. Na koncu ceste je predvideno krono krii?e, obojestranski plo?niki za pece ter enostranska dvosmerna kolesarska steza.
Zadnjič posodobljeno: Ponedeljek, 05 Oktober 2009 21:44
 

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information