Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina

Zaklju?ek projekta PDF natisni E-pošta
Torek, 28 Oktober 2008 18:45
Razvoj Industrijsko poslovne cone Brezina naj bi po zaklju?enem za?etnem vlaganju privedel do naslednjega stanja:

  • vse dejavnosti, ki se na robu bodo?e cone e izvajajo (hladilnica, betonarna, prodajni prostori kmetijske opreme ...) bodo pridobile monost za pove?evanje svojih proizvodnih in drugih zmogljivosti,

  • omogo?eno bo ustanavljanje obratov, ki potrebujejo relativno velike provrine za izvajanje svoje dejavnosti,

  • tujim investitorjem bodo omogo?eni odli?ni skladi?ni, manipulativni in drugi pogoji za opravljanje dejavnosti,

  • vzpostavljena bo ugodna podjetnika klima v ob?ini in regiji, saj se bo privabljalo nove investitorje,

  • omogo?ena bodo nova delovna mesta, saj bo potrebno zadostiti potrebe po dodatnih oziroma pomonih dejavnostih (varnostna sluba za celotno obmo?je, gostinske storitve, finan?na svetovanja, transportne storitve, ra?unovodska sluba ...)

  • omogo?eno bo sodelovanje z znanstvenimi krogi (univerza, raziskovalni centri, srednja ola ...) pri razvijanju novih oblik tehnik in tehnologij na podro?ju ekologije in varovanju okolja,

  • omogo?eno bo uveljavljanje skupnih interesov udeleencev poslovne cone v pogovorih z ob?inskimi predstavniki, skupno nastopanje v regionalnih razvojnih in morebitnih evropskih programih ...

Zadnjič posodobljeno: Sreda, 29 Oktober 2008 20:34
 

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information