Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mcbrezic/public_html/projekti-brezice.eu/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mcbrezic/public_html/projekti-brezice.eu/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198
Urejanje starega mestnega jedra – že izvedeni podprojekti

Ureditev starega mestnega jedra


Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mcbrezic/public_html/projekti-brezice.eu/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198
Urejanje starega mestnega jedra – že izvedeni podprojekti PDF natisni E-pošta

Warning: mktime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mcbrezic/public_html/projekti-brezice.eu/libraries/joomla/utilities/date.php on line 117

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mcbrezic/public_html/projekti-brezice.eu/libraries/joomla/utilities/date.php on line 245

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mcbrezic/public_html/projekti-brezice.eu/libraries/joomla/utilities/date.php on line 249

Warning: strftime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mcbrezic/public_html/projekti-brezice.eu/libraries/joomla/utilities/date.php on line 250
Petek, 05 Marec 2010 08:46

O projektu

Občina Brežice je po pripravi potrebne projektne dokumentacije objavila javni razpis za izvajalca del. Med štirimi (4) prispelimi ponudbami je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje GRADIS GP iz Ljubljane. Izvedba projekta je ocenjena na vrednost 478.179 evrov, nadzor nad deli bo vršilo podjetje Region d.o.o.
V sklopu investicije bo porušen obstoječi most in na njegovem mestu zgrajen novi objekt (ločna prednapetna konstrukcija). Načrtovani začetek del je 5.3.2010, predviden zaključek del pa v treh mesecih od pričetka del -  2. junija 2010. Investicija se bo pričela s pripravljenimi deli, sledijo zemeljska dela in izdelava armiranih betonskih temeljev in opornikov. Investicija se bo zaključila z rekonstrukcijo Bizeljske ceste v delu izgradnje mosta.

 

Občina Brežice pričakuje tako od izvajalca del, podjetja Gradis GP Ljubljana, kot od nadzornika – podjetje Region, da bodo dela dokončana v pogodbenem roku, to je še pred turistično sezono.

Urejanje starega mestnega jedra


Izgradnja nadvoza oz. mostu na Bizeljski cesti je del širšega projekta Urejanje starega mestnega jedra v vrednosti 2,6 milijona evrov, za katerega je občina uspešno kandidirala na razpisu za evropska sredstva in tako pridobila nepovratna evropska sredstva v višini 1,7 milijona evrov. Projekt poleg Občine Brežice v deležu 85% upravičenih stroškov sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj s soudeležbo sredstev državnega proračuna. Projekt se izvaja v času od aprila 2008 do konec septembra 2010. Operacijo sestavlja 13 projektov, od katerih je enajst takih, ki predstavljajo fizični poseg na terenu (obnova, izgradnja, predstavitev s tablami), dva podprojekta pa zajemata  pripravo investicijske dokumentacije in obveščanje javnosti.

Ureditev starega mestnega jedra bo prinesla povišano uporabnosti in privlačnosti do sedaj zanemarjenih površin v mestu kar bo povečalo privlačnosti mestnega jedra. Cilj tega je tudi razvoj dodatnih dejavnosti, podpore obstoječim dejavnostim, razvoja turistične ponudbe, ohranjanja naseljenosti območja mestnega jedra.

Projekt zajema celovito prenovo mesta, zato je razdeljen na posamezne »podprojekte«, vendar predstavlja eno operacijo. Do sedaj so bile v sklopu projekta urejene naslednje ulice:
•    Ulica stare pravde od Bizeljske ceste do CPB (ureditev cestišča),
•    Ulica Pod obzidjem,
•    Černelčeva cesta,
•    Levstikova ulica
•    in Bizeljska cesta – izvedba razsvetljave in pločnika.


Poleg ulic je bilo znotraj te investicije urejeno še cestišče pri Zdravstvenem domu Brežice, notranja fasada na mestni hiši, območje pri OŠ Brežice ter temeljita obnova grajskega parka, ki danes ponuja prijeten prostor za sprehode v naravi.

Z »vodenjem« čez mesto Brežice oz. s pripravo označitev pomembnejših objektov in izkopanin v mestu ter z izgradnjo nadvoza na Bizeljski cesti bo projekt urejanja mestnega jedra zaključen. S projektom želi Občina s celovito prenovo mestnega jedra in ulic povečati privlačnost samega mesta Brežice tako za lokalno prebivalstvo kot za obiskovalce.

Lokacija del

Projekt se je izvajal in se še izvaja v samem centru Brežice v starem mestnem jedru in zajema ulice Ulica Pod obzidjem, ulica Stare pravde, Bizeljska cesta z ureditvijo nadvoza, Černelčeva ulica, Levstikova ulica, Cesta prvih borcev, Grajski park ob Prešernovi ulici in Hrastinski ulici.
Cilj investicije
Investicija ureditve mestnega jedra bo omogočila naslednje pridobitve/koristi:
•    z modernizacijo ulic se ustrezno uredi prometna infrastruktura, ki vodi do posameznih stanovanjskih enot, na območju mestnega jedra mesta Brežice, s tem pa se zagotovi splošna dostopnost prebivalstva v prostoru,
•    z izvedbo se povečuje atraktivnost mestnega jedra tudi s ciljem ohranjanja oziroma povišanja naseljenosti območja mestnega jedra,
•    skladno z Uredbo se z izvedbo projekta modernizacije in zamenjave javne razsvetljave v mestnem jedru zmanjšuje svetlobna onesnaženost,
•    z ustrezno ureditvijo cestišča se izognemo nadaljnjemu uničevanju cestišča, prispevamo k varnemu odvijanju prometa in lažjemu vzdrževanju ceste,
•    z modernizacijo ceste prispevamo k boljši obiskanosti mestnega jedra kot turistično zanimivega področja, kar ima za posledico nadaljnji razvoj dejavnosti,
•    s turistično signalizacijo se poveča atraktivnost mestnega jedra,
•    zviša se uporabnost in atraktivnost do sedaj zanemarjenih površin v mestu,
•    zviša se prometna varnost v mestnem jedru.

Povzetek vseh koristi, ki jih prinaša investicija v ureditev mestnega jedra Brežice, lahko strnemo v naslednjih alinejah:
•    lepši in atraktivnejši izgled mesta Brežice,
•    širitev turistične ponudbe oziroma predstavitev celotnega mestnega jedra kot turistične točke,
•    povečevanje števila obiskovalec, kar ugodno vpliva na gospodarski razvoj mesta in občine,
•    zadovoljstvo in ponos Brežičanov na naše mesto,
•    ureditev cestišč in nadvoza vpliva na večjo prometno varnost,
•    urejenost mesta vzpodbuja ljudi k bolj skrbnemu ravnanju z javnimi objekti in jih ozavešča o družbeni pripadnosti,
•    ohranjanje naravnih, kulturnih, zgodovinskih, turističnih privlačnosti območja,
•    izboljšanje kvalitete bivanja prebivalcev Brežic in okolice.

Urejanje starega mestnega jedra – že izvedeni podprojekti

Ulica stare pravde (od Bizeljske ceste do CPB)


V sklopu projekta je bilo urejeno cestišče, obnovljena javna razsvetljava, vozišče, površin za pešce, izgradnja pločnika, urejeno je bilo odvodnjavanje s streh v kanalizacijski kanal in talna ter vertikalna prometna signalizacija.
Vrednost izvedbe znaša   266.711 EUR.

Ulica Pod obzidjem


V sklopu projekta je bila urejena javna razsvetljava, pločnik in cestišče. V času izvedbe tega projekta sta na ulici hkrati potekala še dva druga projekta – urejanje parkirišč in kanalizacije.
Vrednost izvedbe znaša   (JR, pločnik, cestišče) 234.691 EUR.

Obnove Levstikove ceste in Černelčeve ulice

Projekt je obsegal obnovo ceste in pločnikov (s signalizacijo in ostalimi pripadajočimi ureditvami kot je odvodnjavanje s ceste), obnovo kanalizacije in obnovo javne razsvetljave. Vrednost izvedbe projekta je 347.721 EUR.

Bizeljska cesta – izvedba razsvetljave in pločnika

V investiciji je bila zajeta izgradnja in obnova javne razsvetljave, obnova celotnega pločnika v dolžini cca 450m  ( od križanja z Ulico stare pravde (pri stari trgovski šoli), do območja pred križanjem s Cesto svobode), urejena prometna horizontalna in vertikalna signalizacija, obnovljeni del ceste pod prehodi za pešce ter izvedba klančin za funkcionalno ovirane osebe na prehode za pešce po desni strani ceste v območju med Jurčičevo ulico in krožiščem z Maistrovo ulico.
Vrednost izvedbe projekta je 209.346 EUR

Ureditev pri Zdravstvenem domu BrežiceObnova parkirišča pri zdravstvenem domu v Brežicah - obnova parkirišča pred stavbo Zdravstvenega doma v Brežicah in zajema obnovo površin parkirišča, pločnikov in ceste ter obnovo javne razsvetljave.
Vrednost izvedbe projekta je 147.549 EUR.

Mestna hiša

V sklopu projekta je bila urejena notranja fasada na mestni hiši, ki predstavlja zaključek prve faze obnove. Obnovljena mestna hiša je postala stikališče kulturnega delovanja številnih društev in posameznikov v občini Brežice. .
Vrednost izvedbe projekta je 7.242 EUR.

Talne oznake pri OŠ Brežice (Jurčičeva)Območje pri OŠ Brežice, predvsem križišče,  je bilo urejeno s talno in z vertikalno prometno signalizacijo, kar je pomembno izboljšalo prometno varnost na tem občutljivem območju.
Vrednost izvedbe projekta je 3.633 EUR.

Obnova grajskega parka


Grajski park ob gradu Brežice je dobil novo podobo. Urejene so bile poti in trije platoji, drevesa so bila strokovno obrezana. Park v Brežicah je prvi park v Sloveniji s celovito ureditvijo dreves, drevesa v parku bodo ohranjena in pomlajena. Potek poti je bil prilagojen rastiščem dreves in koreninskim sistemom, urejena je tudi javna razsvetljava, postavljene klopi in koši, zasajene grmovnice, postavljena pa bodo še igrala za otroke.
Vrednost izvedbe projekta je 144.274 EUR.

Vir: občina Brežice


Warning: mktime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mcbrezic/public_html/projekti-brezice.eu/libraries/joomla/utilities/date.php on line 117

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mcbrezic/public_html/projekti-brezice.eu/libraries/joomla/utilities/date.php on line 245

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mcbrezic/public_html/projekti-brezice.eu/libraries/joomla/utilities/date.php on line 249

Warning: strftime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mcbrezic/public_html/projekti-brezice.eu/libraries/joomla/utilities/date.php on line 250
Zadnjič posodobljeno: Petek, 05 Marec 2010 19:35
 

Zadnje novice


Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mcbrezic/public_html/projekti-brezice.eu/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: Creating default object from empty value in /home/mcbrezic/public_html/projekti-brezice.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/mcbrezic/public_html/projekti-brezice.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/mcbrezic/public_html/projekti-brezice.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109Projekt delno financirata
Republika Slovenija in EU.

Ta spletna stran uporablja piškotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo naše spletne strani se strinjate, da se lahko takšni tipi piškotkov shranjujejo na vašo napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information